Archive for February, 2010

Balkenende IV

Saturday, February 20th, 2010

balk1-edit

The poet Cerberus Platvis responds to the fall of the Balkenende IV administration:

Balkenende! Kikkerkoker extraordinaire! Een meester in slepend leven, slapend waken, krakend voegen. De kreupele bloei van een vertrapt gewas, een monsterlijke vent, klevend aan de macht als een druppel teer, een traag en ondoorzichtig lekkend vat. De sleetse koning van het vermoeide land, die zijn luizig schort een hermelijnen pels waant.

Meedogenloos en onvervroren marst hij met geheven hoofd voort door van armoe grijsgeslagen straten, krassend raspt zijn roestig zwaard over de klinkers, luider dan het verzwakt kindergehuil. Een knobbelig gevolg gebochelden hobbelt winden latend achter hem aan, terwijl de ratten hun neusjes uit de riolen steken waar hij passeert. Want al wat hij aanraakt komt tot bederf en verrotting, deze koning stront, deze graatloze barbeel, deze gierspuitende wanminister. Ga, ga heen, ga ver weg en keer nóóit meer terug.

All four Balkenende administrations have disintegrated before completing their full term.